నిన్ను తలిచిన వో క్షణం
గుర్తురాద మనం గడిపిన ఆ మధుర క్షణం
ఎక్కడున్నావో ఈ క్షణం
నీకోసమే వేచివున్న
ప్రతిక్షణం అనుక్షణం

 

Ninnu talichina vo kshanam

Gurthu rada manam gadipina aa kshanam
Ekkadunnavo ee kshanam
Nee kosame yeduru choosthunna
Pratikshanam anukshanam

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s